دوبرمن در نگاه اول سگی خشن و ترسناک به نظر می‌رسد اما طرفداران این نژاد از او به عنوان سگی بسیار دوست داشتنی و همدمی وفادار و وظیفه شناس یاد می‌کنند.