یکی از راهکارها برای افزایش تحرک سگ‌ها در قرنطینه یا شرایطی که قادر به بیرون بردنشان نیستید، استفاده از تردمیل است که نیاز به آموزش‌های مخصوص به خود است.