سگ‌هایی شاداب و سرزنده به خاطر طبیعت و ذات مهربانشان به همه عشق می‌ورزند و همه را دوست دارند. اما نژاد بولداگ به دلیل صورت تخت و بدن سنگین، حساسیت زیادی به گرما دارد و باید داخل منزل نگهداری شود. مشخصه‌های اصلی نژاد بولداگ: گروه…